Volkssterrenwacht De Jager - Texel
NGC 884 (Links) en NGC 869 (Rechts) 
© Volkssterrenwacht De Jager (WKB)